voorbeeldvoorbeeldvoorbeeldvoorbeeldvoorbeeldvoorbeeld

Welkom op de website van de NVFD!

Dieren zijn sterk afhankelijk van hun bewegingsvrijheid. Belemmeringen in het bewegingsapparaat doet hen niet alleen pijn, maar hebben ook invloed op hun gedrag. Als dit gebeurt bij een mens, dan gaat hij naar de fysiotherapeut om zich te laten helpen. 

Voor dieren geldt dit niet anders. Dierfysiotherapie komt overeen met de humane fysiotherapie. Aan de hand van het uitgestippelde behandelplan en één of meer behandelingen functioneert uw dier straks weer zonder pijn en belemmeringen en … in alle vrijheid.

De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Dieren (NVFD) is de belangenvereniging van dierenfysiotherapeuten. Dierenfysiotherapeuten zijn in beginsel humane fysiotherapeuten met als specialisatie fysiotherapie bij dieren ter bevordering van hun bewegingsvrijheid.